Vaše konto môžete používať aj v prémiovej sekcii

Drahí priatelia.

Toto je test a informácia. Svoje konto na najprávo môžete používať aj na premium.najpravo.sk

Pre aktiváciu konta sa však musíte prvý raz prihlásiť.

Prihlásite sa použitím odkazu: https://premium.najpravo.sk/#/portal/signup

Alebo priamo kliknutím na odkaz prihlásiť sa v pravom hornom rohu na hlavnej stránke najpravo.sk

Tak si to skúste.

Lets test