Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Nové sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo predbežnú informáciu o príprave opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Foto: pixabay.com

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnilo predbežnú informáciu o príprave opatrenia o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Účelom navrhovaného opatrenia je zvýšiť sumy základnej náhrady  za používanie cestných motorových vozidiel ako nárokovej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, a to v nadväznosti na vývoj indexov cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách boli naposledy zvýšené  opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 247/2023 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách s účinnosťou od 1. júna 2023 na základe indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel za mesiac február 2023.

V zmysle mechanizmu  zvyšovania súm základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel, ktorý je ustanovený v § 8 ods. 1 zákona   o cestovných náhradách, bola splnená podmienka na ich zvýšenie, a to na základe štatistických údajov za mesiac december 2023.

🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

V mesiaci december 2023 dosiahol mesačný kumulovaný index cien  položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel hodnotu 105,0, čo predstavuje oproti základni zvýšenie o 5,0 percentuálneho bodu (za základňu sa považuje príslušný kalendárny mesiac, podľa ktorého boli naposledy opatrením upravené sumy základnej náhrady).

Návrhom opatrenia MPSVR SR o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách sa  suma základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách  zvýši nasledovne:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky z 0,071 eura na 0,075 eura,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá z 0,252 eura na 0,265 eura.

Comments

Najnovšie