Prejsť na obsah

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu SR uložil najprísnejšie disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu

Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu uložil sudkyni najprísnejšie disciplinárne opatrenie – odvolanie z funkcie sudcu, nakoľko sudkyňa bola počas výkonu svojej funkcie pod vplyvom alkoholu.

Zdroj: pexels.com

V médiách sa v predchádzajúcich dňoch objavili správy o sudkyni Okresného súdu Košice, ktorá sa mala dopustiť závažného porušenia pri výkone svojej funkcie.

Sudkyňa Krajského súdu v Košiciach JUDr. Monika Géciová, PhD. vykonávala svoju funkciu počas pracovného času pod vplyvom alkoholu, čím spáchala závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu [§ 116 ods. 3 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich]. Disciplinárny návrh na sudkyňu podala predsedníčka Krajského súdu v Košiciach (sp. zn. 33 D 22/2022).

„Napriek zákazu byť na pracovisku pod vplyvom alkoholu a v pracovnom čase vykonávať funkciu sudcu pod vplyvom alkoholu, bolo dychovou skúškou dňa 25. augusta 2022 u disciplinárne obvinenej zistené objemové percento alkoholu v krvi, teda vykonávala funkciu sudcu počas pracovného času pod vplyvom alkoholu. Disciplinárne obvinená svojim konaním spáchala závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s funkciou sudcu,“ uviedla počas pojednávania predsedníčka senátu Viola Takáčová.

Proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu je prípustné odvolanie, ktoré je možné podať do 15 dní odo dňa doručenia disciplinárneho rozhodnutia. Ak k tomu dôjde, o odvolaní bude rozhodovať odvolací disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Zdroj: NSS SR

Comments

Najnovšie