Prejsť na obsah

Naruší sa opäť stabilita ústavy?

Ministerstvo vnútra predložilo do pripomienkového konania návrh na zmenu Ústavy SR.

Napriek tomu, že naša ústava je pomerne mladou ústavou, neustále prechádza zmenami. Z dôvodu zmien určite nepatrí medzi tie najstabilnejšie (rigidné) ústavy. Na stole je pritom ďalší návrh ústavného zákona, ktorý opäť prinesie zmenu ústavy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky totižto predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

Táto zmena z dielne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa bude týkať volebných procesov. Ministerstvo ňou sleduje naplnenie niektorých záväzkov uvedených v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2021 až 2024.

🔓 Článok máte odomknutý od tohto momentu. Ďakujeme, že ste členom komunikty Najprávo!

Zámerom pripravenej novelizácie volebných procesov je okrem iného zosúladenie termínov konania volieb do Európskeho parlamentu a druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky tak, aby sa konali v rovnaký deň a v rovnakom čase, keďže obe voľby sa budú konať v roku 2024 a pri oboch voľbách zvolení kandidáti získavajú volebný mandát na rovnaké obdobie piatich rokov. Voličom by sa týmto vyšlo v ústrety a nemuseli by chodiť dvakrát k volebným urnám.

Predmetom pripravovanej novely volebných procesov okrem vyššie uvedeného je aj zavedenie spôsobu voľby prezidenta Slovenskej republiky poštou. Voľba poštou predstavuje zložitý mechanizmus, ktorý je časovo náročný na prípravu, ako aj realizáciu.

Vzhľadom na skutočnosť, že pripravované zmeny budú mať vplyv na lehoty uvedené v Ústave Slovenskej republiky, bude možné uskutočniť vyššie navrhované zmeny volebných procesov len v prípade, ak dôjde k zmene Ústavy Slovenskej republiky prostredníctvom navrhovaného ústavného zákona. V opačnom prípade nebude možné zosúladiť termíny konania predmetných volieb tak, aby sa konali v rovnaký deň a v rovnakom čase, ako ani uskutočniť voľbu prezidenta Slovenskej republiky poštou.

Návrh ústavného zákona je možné pripomienkovať do 26.7.2022 v procese LP/2022/395.

Zdroj: Predkladacia správa

Comments

Najnovšie