Prejsť na obsah

Rozhovor o živote v Spojených arabských emirátoch

Rozprávali sme sa s Vladimírom Kňazovickým, riaditeľom a zakladateľom spoločnosti Home in Dubai RE o živote v Spojených arabských emirátoch.

Ilustračné foto: pixabay.com

Celoročne vysoké teploty, moderná infraštruktúra láka stále viac Slovákov na život v Dubaji.

Rozprávali sme sa s Vladimírom Kňazovickým, riaditeľom a zakladateľom spoločnosti Home in Dubai RE o živote v Spojených arabských emirátoch.

V rozhovore sa dozviete (zobrazíte rozkliknutím):

  • Aké sú mesačné náklady na život v Dubaji
  • Ako si prenajať byt v Dubaji
  • Aké doklady sú nutné k prenájmu bytu v Dubaji
  • Je potrebné zdravotné poistenie?
  • Ako prebieha nákup nehnuteľnosti v Dubaji

1) Aké sú mesačné náklady na život v Dubaji?

Mesačný nájom sa pohybuje od 1019 eur (štúdio) až po 4100 eur za trojizbový byt. Ceny bytov sú v prípade ich kúpy veľmi variabilné a pohybujú sa od 120 000 eur (v prípade štúdia až po cca 400 000 eur za trojizbový byt). Cena za energie je porovnateľná so Slovenskom, približne 200 eur.  K nákladom na bývanie budete potrebovať približne 1200 eur mesačne na osobu na pokrytie osobných nákladov.

2) Chcem žiť v Dubaji dlhšie obdobie, ako si prenajmem byt?

Na dlhodobé prenájmy sa vzťahujú zmluvy o prenájme, ktoré sú podpísané na viac ako šesť mesiacov. Okrem toho, dlhodobé prenájmy v Dubaji majú špecifické požiadavky, ako je Ejari (online registračný systém). V ňom je v Dubaji potrebné registrovať každú nájomnú zmluvu.

Hlavný rozdiel medzi dlhodobým a krátkodobým prenájmom v Dubaji je, že pri krátkodobom ide zväčša o zariadené apartmány alebo domy, ktoré už zahŕňajú v nájomnom poplatky za vodu a elektrinu.

Prenajímatelia často požadujú zálohu vo výške 5% z ročného nájmu za nezariadenú nehnuteľnosť a až 10% z ročného nájmu za zariadenú nehnuteľnosť, ktorá slúži ako záruka voči prípadným škodám alebo nedoplatkom zo strany nájomcu.  Nájomné sa uhrádza šekom, vopred, buď štvrťročne, polročne, alebo ročne. Zvyčajne je v zmluve uvedené, kto je zodpovedný za údržbu nehnuteľnosti. Niektoré nájomné zmluvy môžu zahŕňať služby údržby a opráv, zatiaľ čo iné môžu vyžadovať, aby nájomca zabezpečil tieto služby samostatne.

3) Aké doklady potrebujem k prenájmu bytu v Dubaji?

Na prenájom bytu v Dubaji musia mať nájomníci platný cestovný pas s pobytovým vízom a šekovú knižku z bankového účtu SAE. Bez týchto počiatočných dokumentov si nájomcovia nemôžu prenajať nehnuteľnosť v Dubaji.

Vladimir Knazovicky
CEO & Founder Home in Dubai
Associate at law, Real estate agent

4) Potrebujem zdravotné poistenie?

Či už máte prácu alebo nie, pre všetkých obyvateľov Dubaja a Abú Zabí je povinné mať zdravotné poistenie. Od roku 2015 sa za každý nepoistený mesiac účtujú pokuty vo výške 500 AED (cca 130 eur) mesačne. Víza na pobyt nie je možné vydať bez dokladu o zdravotnom poistení.

Väčšina spoločností v SAE zahŕňa zdravotné poistenie ako súčasť svojho platového balíka. Nie vždy to však platí. Za primerane komplexné zdravotné poistenie môžete očakávať, že zaplatíte približne 10 000 AED ročne (cca 2500 eur). Poistné sa pohybuje od približne 5 500 AED ročne (cca 1380 eur)  pre tridsaťročného cudzinca s komplexným plánom, až po približne 33 500 AED (cca 8415 eur) pre štvorčlennú rodinu.

5) Ako prebieha nákup nehnuteľnosti v Dubaji?

Za kúpnu zmluvu sa považuje „Formulár F“ , známy aj ako memorandum o porozumení. Formulár obsahuje všetky zmluvné podmienky dohodnuté oboma stranami, vrátane podrobností o nehnuteľnosti, cene, nákladov na predaj, mien oboch strán, dátumu prevodu a ďalších dôležitých zmluvných údajov.

Formulár F s dátumom je právne záväznou zmluvou po tom, čo naň kupujúci a predávajúci vložia svoje iniciály, pričom svedkom je zástupca. Kupujúci pri podpise Formulára F zloží aj zálohu ako záväzok ku kúpe.

Pozemkové oddelenie Dubaja potrebuje na dokončenie predaja nehnuteľnosti tzv. NOC od developera. NOC obsahuje vyhlásenie developera, že predávajúci vyrovnal všetky dlhy alebo záväzky voči nemu  a nemá žiadne námietky proti predaju. Poplatky za vydanie NOC sa líšia v závislosti od developera. Vo všeobecnosti sa poplatky pohybujú medzi od 500 AED až do 5 000 AED (125 – 1250 eur)

Prevod vlastníctva je posledným krokom pri predaji nehnuteľnosti v Dubaji. Realizuje sa po finančnom vysporiadaní zmluvných strán u správcu nehnuteľností.

Provízia z predaja v Dubaji je zvyčajne 2% mimo off-plan projektov z predajnej ceny nehnuteľnosti a je transparentne komunikovaný.

Poplatok pozemkovému oddeleniu Dubaja „DLD“  je fixný, 4% z predajnej ceny nehnuteľnosti, tento poplatok hradí kupujúci.

Comments

Najnovšie