Prejsť na obsah

Trnavské právnické diskusie

Katedra občianskeho a obchodného práva Trnavskej univerzity a Spoločnosť pre súkromné právo pozývajú na ďalšie z radu Trnavských právnických diskusií.

Ilustračné foto: pixabay.com

Katedra občianskeho a obchodného práva Trnavskej univerzity a Spoločnosť pre súkromné právo pozývajú na ďalšie z radu Trnavských právnických diskusií, zamerané na Predbežné posúdenie sporu a prekvapivé súdne rozhodnutia, 22. 3. 2024.

Cieľ seminára

Seminár bude zameraný na tieto čiastkové témy:

  1. Rozsah predbežného posúdenia
  2. Predbežné právne posúdenie a jeho vplyv na potrebu nových skutkových tvrdení a návrhov na dokazovanie
  3. Zmena predbežného posúdenia – oznamovať ju stranám?
  4. Opomenutie alebo nedostatočné právne posúdenie ako odvolací a dovolací dôvod

Cieľom seminára bude snaha o zodpovedanie otázok uvedených nižšie a zhodnotiť možné varianty ich právneho posúdenia vo forme panelovej diskusie.

Priebeh a závery diskusie budú zhrnuté v príspevku zverejnenom v časopise Súkromné právo.

Dátum a čas: 22. 3. 2024, 9:00

Miesto: Budova Právnickej fakulty, Kollárova 10, Trnava, miestnosť č. 11

Prihlasovací link: Link na google formulár

Bližšie informácie: https://iuridica.truni.sk/oznamy/trnavske-pravnicke-diskusie-predbezne-posudenie-sporu-prekvapive-sudne-rozhodnutia-22-3-2024

Kontaktný email: jozef.zamozik@gmail.com, kristian.csach@truni.sk

Comments

Najnovšie