Prejsť na obsah

Ústavný súd Slovenskej republiky oznamuje, že sudkyňa Jana Laššáková sa vzdala funkcie sudkyne ústavného súdu

Ústavný súd Slovenskej republiky oznamuje, že sudkyňa Jana Laššáková sa vzdala funkcie sudkyne ústavného súdu.

Foto: pixabay.com

Ústavný súd Slovenskej republiky oznamuje, že sudkyňa Jana Laššáková sa vzdala funkcie sudkyne ústavného súdu písomným oznámením doručeným predsedovi Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivanovi Fiačanovi 5. septembra 2023.

V súlade s čl. 138 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a § 18 zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov funkcia sudcu ústavného súdu v takomto prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené predsedovi ústavného súdu, teda 30. septembra 2023.

Sudkyňa Jana Laššáková bola do funkcie sudkyne ústavného súdu vymenovaná 14. decembra 2017.

Comments

Najnovšie