Prejsť na obsah

Zhodnotenie stavu zákonnosti VZN miest a obci vo veciach územnej samosprávy

Prokuratúra Slovenskej republiky analyzovala a zhodnotila stav zákonnosti obligatórnych VZN miest a obcí na území SR v roku 2022.

Zdroj: pexels.com

Prokuratúra Slovenskej republiky zhodnotila (v roku 2022) stav zákonnosti obligatórnych (povinných) všeobecne záväzných nariadení (VZN) miest a obcí na celom území Slovenskej republiky, ktoré musí mať každá obec vo veciach územnej samosprávy prijaté podľa zákona obecnom zriadení. Materiál obsahuje svojím spôsobom unikátne údaje zhromaždené z celkovo 2914 miest a obcí nachádzajúcich sa na celom území SR.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Obsah skúmaných povinných VZN
  2. Zhodnotenie stavu v roku 2022
  3. Záver

Obsah skúmaných povinných VZN

Povinné VZN miest a obcí sa týkajú

  • názvov ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny;
  • pravidiel na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene;
  • pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb;
  • podrobností o organizácii miestneho referenda a
  • činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste.

Zhodnotenie stavu v roku 2022

Zo získaných poznatkov vyplýva záver, že aj napriek uplynutiu už dostatočne dlhého časového obdobia od 1. 4. 2018, kedy novela zákona o obecnom zriadení nadobudla účinnosť (uplynuli už viac ako 4 roky), obce dostatočne nezareagovali na túto právnu úpravu a zodpovedajúce nariadenia na svojom území neprijali (napr. pri VZN o určení názvov ulíc a verejných priestranstiev si túto povinnosť nesplnilo až 78 % obcí).

Z percentuálnych vyjadrení stavu prijatia niektorých VZN možno s určitosťou vysloviť záver, že jeho úroveň a výška je výrazne determinovaná presadzovaním a vynucovaním orgánmi prokuratúry, kedy obce prijali predmetné VZN a teda splnili si svoju zákonnú povinnosť až na základe podaného upozornenia prokurátora.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie