Prejsť na obsah

Vybrané

JUDIKATÚRA: Platobná neschopnosť

JUDIKATÚRA: Platobná neschopnosť

Pri posudzovaní platobnej neschopnosti dlžníka v súvislosti s jeho osobným bankrotom je nevyhnutné vychádzať z jeho celkovej životnej situácie. Tvrdenie, že dlžník je platobne schopný, ak je možné vymáhať jeden z jeho záväzkov v exekúcii, nemá oporu v zákone.