Prejsť na obsah

Vybrané

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna

Povinná ePN pre lekárov od 1. júna

Od 1. júna 2023 sú všeobecní lekári, ambulantní gynekológovia a zariadenia ústavnej starostlivosti povinní potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť elektronicky, a to vytvorením elektronického záznamu v elektronickej zdravotnej knižke občana v národnom zdravotníckom informačnom systéme (ePN).