Prejsť na obsah

SAK schválila zmenu advokátskych skúšok

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory schválilo na svojom aprílovom zasadnutí nový Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory na advokátsku skúšku.

Zdroj: pexels.com

Predsedníctvo Slovenskej advokátskej komory schválilo na svojom aprílovom zasadnutí nový Skúšobný poriadok Slovenskej advokátskej komory na advokátsku skúšku, skúšku spôsobilosti a skúšku schopnosti aplikovať právny poriadok Slovenskej republiky.

Schválené zmeny nadobudnú účinnosť 1. augusta 2022. Aplikovať sa budú aj na tých uchádzačov, ktorí do 1. augusta 2022 nestihnú absolvovať skúšku v plnom rozsahu za starých podmienok.

Vzhľadom no novú podobu skúšobného poriadku pristúpila Slovenská advokátska komora aj ku aktualizácii otázok na písomný test. Otázky na písomný test advokátskej skúšky platné od 01. augusta 2022 sú dostupné na webovej stránke Slovenskej advokátskej komory.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Zmeny v advokátskych skúškach
  2. Nové zloženie skúšobných senátov
  3. Nový priebeh advokátskych skúšok 

Zmeny v advokátskych skúškach

Hlavným cieľom zámeru prijatia nového skúšobného poriadku Slovenskej advokátskej komory bolo vytvoriť uchádzačom predvídateľnosť termínov v prípade úspešného splnenia jednotlivých častí. Rovnako rozdelenie zaťaženia pri príprave na písomnú a ústnu časť, čo v zmysle skúšobného poriadku z roku 2013 možné nebolo.

Zmena so sebou prináša hneď viacero výhod. V prípade, že uchádzač neprospeje pri písomnej časti z jedného z predmetov, opakuje len predmet, z ktorého neprospel. V prípade, že uchádzač neprospeje na ústnej časti advokátskej skúšky, opakuje iba ústnu časť. Podmienkou pre oba prípady je validný test. Validita, teda platnosť testu, bola nezmenená.

Ďalšou výhodou je zníženie finančného aj časového zaťaženia. Uchádzač opakuje len tú časť, v ktorej neprospel a uhrádza zaň poplatok.

Školiteľ, ktorý je povinný zúčastniť sa na ústnej časti advokátskej skúšky, vie predvídať termín, v ktorom jeho koncipient (alebo bývalý koncipient) v prípade, že bude úspešný na písomnej časti, bude zaradený na ústnu časť. Aj bez predvídania bude školiteľovi termín známy minimálne dva týždne vopred, tentoraz bez podmienky úspešnosti pri písomnej časti deň vopred. V neposlednom rade nový model šetrí čas skúšajúcich, ktorí budú efektívne vyťažení vopred známym počtom uchádzačov zaradených na ústnu časť a ich prítomnosť na písomnej časti ako dozor sa nevyžaduje.

Nové zloženie skúšobných senátov

Predseda skúšobnej komisie Slovenskej advokátskej komory v zmysle poverenia prijal rozhodnutie o personálnej obmene členov skúšobnej komisie a o pravidlách kreovania skúšobných senátov, oslovil predsedov Ústavného súdu SR, Najvyššieho súdu SR, Najvyššieho správneho súdu SR a Generálnu prokuratúru SR, čoho výsledkom bolo schválenie nových členov Skúšobnej komisie, ktorí vykonávajú od februára 2022 svoju funkciu v 17 skúšobných senátoch.

Zloženie jednotlivých senátov je dostupné na nasledujúcom odkaze.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie