Prejsť na obsah

Ako sa umiestnilo Slovensko v porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície za rok 2022?

Eurokomisár pre spravodlivosť predstavil dňa 19. mája 2022 porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície.

Zdroj: pexels.com

Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders predstavil dňa 19. mája 2022 porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2022 (Justice Scoreboard). Aj napriek skutočnosti, že prehľad má informatívny charakter, pre Európsku komisiu (EK) je kľúčovým pri vytváraní hodnotiacej správy členského štátu a pri vypracovávaní výročnej správy o právnom štáte.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Obsah porovnávacieho prehľadu
  2. Výsledky prehľadu týkajúce sa SR
  3. Hlavné závery kompletného prehľadu

Obsah porovnávacieho prehľadu

Porovnávací prehľad uvádza pre Slovenskú republiku niekoľko pozitívnych správ. Napríklad, v oblasti digitalizácie súdnictva sa Slovensko umiestnilo na najvyšších priečkach. Naopak, nízke vnímanie nezávislosti súdnictva zostáva aj naďalej problematickým miestom slovenskej justície.

Porovnávací prehľad vychádza zo štatistických údajov z roku 2020  a v istých prípadoch aj rokov 2021 a 2022. Prehľad ponúka aktualizáciu údajov týkajúcich sa troch oblastí: účinnosť, kvalita a nezávislosť justície. Uvedené oblasti prešli oproti minulému roku zmenou, pričom boli doplnené  niektoré hodnotiace kritéria. Pri účinnosti justície boli doplnené údaje o dĺžke konaní správnych orgánov v špecifických oblastiach európskeho práva. Pri kvalite justície boli doplnené údaje týkajúce sa špecifických opatrení pre prístup k spravodlivosti (napríklad pre osoby so zdravotným postihnutím či v oblasti spravodlivosti prispôsobenej deťom). Pri nezávislosti súdnictva bol doplnený aspekt vnímania účinnosti ochrany investícií.

Výsledky prehľadu týkajúce sa SR

Z porovnávacieho prehľadu sa dozvedáme, že celkový čas potrebný na vyriešenie civilných, obchodných a správnych sporov na prvom stupni (tzv. dispozičný čas) v roku 2020 opäť poklesol po miernom zvýšení v roku 2019, a to až pod úroveň roku 2018. Pri civilných a obchodných sporoch sa tento pokles neprejavil, naopak došlo k ďalšiemu miernemu zvýšeniu voči roku 2019 a celkový čas potrebný na vyriešenie sporov klesol najmä vďaka správnym sporom. V pomere rozhodnutých vecí k nápadu nových vecí (tzv. clearance rate) v občianskych, obchodných a správnych veciach je SR dokonca v rámci EÚ na prvom mieste.

Pokiaľ ide o počet sudcov na počet obyvateľov, Slovenská republika si v tomto ukazovateli mierne pohoršila. V zastúpení žien na najvyšších súdoch si naopak drží poprednú šiestu priečku.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie