Prejsť na obsah

„Autorizácia klikom“ ako nový spôsob autorizovania podania s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie, ktorý navrhuje zavedenie tzv. autorizácie klikom.

Zdroj: pexels.com

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky o uznaných spôsoboch autorizácie. Tento návrh bol predložený podľa § 59 ods. 1 písm. j) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Ciele návrhu
  2. Zmeny, ktoré vyhláška prináša 

Ciele návrhu

Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie autorizáciu vykonanú s použitím úradného autentifikátora, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom o e-Governmente.

Uznaný spôsob autorizácie je podľa § 23 ods. 2 zákona o e-Governmente taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú identifikáciu osoby, ktorá autorizáciu vykonala, a spoľahlivé zachytenie obsahu právneho úkonu, ktorý autorizovala, ako aj zhodu medzi autorizovaným právnym úkonom a právnym úkonom, ktorý osoba autorizovala.

Cieľom návrhu vyhlášky je ustanoviť za uznaný spôsob autorizácie tzv. „autorizáciu dokladom“, t. j. autorizácia vykonaná s použitím úradného autentifikátora podľa § 21 ods. 1 písm. a) zákona o e-Governmente (občiansky preukaz s čipom alebo doklad o pobyte s čipom).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie