Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Časť zákona o politických stranách a politických hnutiach nie je v súlade s Ústavou SR

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 14. júna 2023 rozhodol vo troch veciach, pričom v jednom prípade vyslovil nesúlad časti zákona s Ústavou SR.

Foto: pexels.com

Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 14. júna 2023 rozhodol vo troch veciach, pričom v jednom prípade vyslovil nesúlad časti zákona s Ústavou SR.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Návrh týkajúci sa disciplinárneho poriadku NSS SR
  2. Návrh týkajúci sa zákona o politických stranách a politických hnutiach
  3. Návrh týkajúci sa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 503/2022 Z. z.

Návrh týkajúci sa disciplinárneho poriadku NSS SR

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 2/2023 o návrhu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky na začatie konania podľa čl. 125 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky o súlade ustanovenia § 6 ods. 4 písm. b) v časti slov „písm. a), ak je disciplinárne obvineným prokurátor“, ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 ods. 1 zákona č. 432/2021 Z. z. o disciplinárnom poriadku Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny súdny poriadok) s čl. 46 ods. 1 a čl. 141 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, takto rozhodol:

Návrhu nevyhovuje.

Návrh týkajúci sa zákona o politických stranách a politických hnutiach

Vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 22/2019: O návrhu skupiny 31 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na začatie konania o súlade § 6 ods. 5 písm. a) za bodkočiarkou, § 6 ods. 6 druhej vety, § 6 ods. 7 vety pred bodkočiarkou, § 8a ods. 2 a § 24 ods. 3 druhej až štvrtej vety zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, ako aj § 50 ods. 4 písm. c), § 50 ods. 7, § 80 ods. 4 písm. b) a § 80 ods. 7 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 16 ods. 1, čl. 20 ods. 4 a 5, čl. 24 ods. 3, čl. 26 ods. 1 a 4, čl. 29 ods. 2 a 3 a čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky, takto rozhodol:

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie