Prejsť na obsah

Divácke násilie (nielen) v podmienkach Slovenskej republiky

Článok sa zaoberá definíciou pojmu "divácke násilie" v podmienkach Slovenskej republiky.

Zdroj: pexels.com

Pojem „divácke násilie“ sa laickej, ale aj odbornej verejnosti javí ako jasný, no jeho obsahová náplň je o to komplikovanejšia, keďže pre pojem diváckeho násilia nie je vžitá presná definícia. Divácke násilie je v podmienkach Slovenskej republiky definované ako hromadné fyzické agresívne aktivity v súvislosti so spoločenským podujatím, ktoré spôsobujú fyzickú ujmu na zdraví, škodu na majetku alebo narúšajú verejný poriadok.  Divácke násilie je teda negatívnym fenoménom, ktorý znamená významné narušenie verejného poriadku a výrazne vplýva na celú spoločnosť. Je potrebné zdôrazniť vplyv diváckeho násilia na vnútroštátne a medzinárodné vzťahy presahujúci pojmy ako „verejná mienka“, „verejný poriadok“. Divácke násilie je nevyhnutné skúmať z viacerých pohľadov. Na jednej strane divácke násilie sa často vnímané len ako fyzická ujma na zdraví osoby. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že je spojené aj s poškodzovaním majetku. Ujma na zdraví a poškodzovanie majetku nevzniká len na športoviskách, ale aj mimo nich. Z doterajších praktických poznatkov možno uviesť miesta ako reštauračné zariadenia, parkoviská, verejné priestranstvá a zastávky hromadnej dopravy v okolí športovísk a pod. Agresívne správanie fanúšikov môže mať rôzne formy násilia s ohľadom na situáciu a prostredie, kde vzniká. Najproblémovejšia je skupina radikálnych futbalových fanúšikov, tzv. športových chuligánov (z angl. hooligans). Agresívne správanie športových chuligánov, ktoré vzniká na športoviskách a pri presunoch fanúšikov, má za posledné roky stúpajúcu tendenciu. Títo športoví chuligáni sa stále snažia o stupňovanie prejavov svojho agresívneho správania na športových podujatiach. Organizátori týchto podujatí sa primárne zameriavajú na samotný priebeh podujatia na štadióne, prípadne v jeho najbližšom okolí, a nie na celkovú bezpečnostnú stránku súvisiacu s príchodom fanúšikov z iných miest na štadión, resp. s ich odchodom, ktorú najmä pri rizikových podujatiach zabezpečuje Policajný zbor.

Vznik diváckeho násilia má viacero príčin. Jednou z príčin je agresívne správanie fanúšikov v súvislosti s možnosťou ovplyvniť výsledok športového diania. Druhou príčinou, ktorá výrazne ovplyvňuje agresívne správanie, je konanie pod vplyvom alkoholu. Dôležitým faktorom je aj anonymita fanúšikov. Nemenej dôležitým faktorom je prostredie na štadiónoch. V tomto prípade ide o charakteristiku zariadenia (napríklad blízkosť ihriska, úroveň hluku, usporiadanie sedadiel, povesť štadióna, teplota, umiestnenie štadióna) a charakteristiku športového podujatia (napríklad demografické zloženie fanúšikov, význam udalosti, kvalita výkonov, prístup k alkoholu, vytváranie zhlukov fanúšikov, správanie športovcov, dĺžka trvania). V Slovenskej republike sa divácke násilie spája v prevažnej miere s futbalovými zápasmi. Divácke násilie však môže vzniknúť aj pri verejných podujatiach, napr. verejne prístupná autogramiáda alebo (tlačová) beseda športovca, umelca alebo inej osobnosti, verejne prístupný tréning športového družstva, predstavenie nového hráča fanúšikom na štadióne alebo na inom mieste, ale aj hudobný koncert, hudobný/filmový festival, divadelné predstavenie a pod.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie