Prejsť na obsah

LEGISLATÍVA: Efektívnejší výkon medzinárodných sankcií

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania návrh zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike.

Zdroj: pexels.com

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania návrh zmien vo vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike. Predkladaný materiál nadväzuje na uznesenie vlády z marca tohto roka k Návrhu opatrení na zabezpečenie efektívneho vykonávania medzinárodných sankcií, s osobitným zameraním na reštriktívne opatrenia prijaté v nadväznosti na situáciu na Ukrajine.

Predkladaný materiál predstavuje východiská pre odstránenie najzávažnejších nedostatkov identifikovaných pri vykonávaní medzinárodných sankcií v Slovenskej republike. Navrhuje sa v ňom nielen, aby funkciu stáleho koordinačného orgánu vykonávalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ale aj aby bola v súlade s európskym štandardom zavedená trestná zodpovednosť za závažnejšie formy porušenia alebo obchádzania medzinárodných sankcií do slovenského právneho poriadku. Súčasne bližšie popisuje právomoci ústredného koordinačného orgánu na vykonávanie medzinárodných sankcií, ako aj prerozdelenie zodpovednosti za ich vykonávanie medzi ústredné orgány.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie