Prejsť na obsah

Elektronický súdny spis v praxi

Elektronický súdny spis predstavuje evidenciu všetkých dokumentov a úkonov súdnej kancelárie, sudcu a vyššieho súdneho úradníka, evidenciu všetkých listín. Tomu, ako v praxi elektronický súdny spis funguje, sa venujeme v nasledujúcom článku.

Foto: pixabay.com

V roku 2017 začali súdy v rámci svojej činnosti využívať tzv. elektronický súdny spis. Aplikácia „Elektronický súdny spis“ (ESSp) je určená na vybavovanie elektronických žiadostí o nahliadanie do súdneho spisu, najmä pre zamestnancov informačných centier súdov, asistentov, sudcov a ostatných členov súdneho oddelenia.

Požiadať o sprístupnenie dokumentov vedených v rámci ESSp môže:

a) účastník súdneho konania

b) zástupcaúčastníka

c) osoba pribratá do súdneho konania (notár, exekútor, znalec, tlmočník, prekladateľ, kolízny opatrovník)

d) tretia strana – verejnosť.

Ak je žiadateľom iná (tretia) osoba, ktorá nie je účastníkom konania, povoľuje nazretie do spisu predseda senátu alebo samosudca.

Žiadateľ o nahliadnutie do spisu sa prihlasuje do modulu ESSp:

1. Pomocou občianskeho preukazu s čipom, tzv. elektronickej identifikačnej karty (eID).

Prístup ku spisu je udelený podľa typu žiadateľa buď schválením žiadostialebo automaticky. Bez udelenia prístupuku spisu, nie je možnépodávať k tomuto spisu ďalšie žiadosti.

2. V prípade, že žiadateľ nemá eID je možnosť vygenerovania prístupového kódu, ktorý vygeneruje súd na ktorom je vedené súdne konanie. Prostredníctvom prístupového kódu potom žiadateľ pristupuje do ESS.

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 168 ods. 4 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z.z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresne súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení vyhlášky č. 8/2017 Z.z. ustanovilo zoznam súdnych registrov, v ktorých vznikla súdom povinnosť viesť elektronický súdny spis aj s uvedením dátumu od ktorého sa ten ktorý súdny register začlenil do elektronického súdneho spisu.[1]

V elektronickom spise sú okrem textových dokumentov aj nahrávky pojednávaní.  Nie všetky spisy sú prevedené do elektronickej podoby a ak už je spis v elektronickej podobe nemusia v nich byť všetky dokumenty, ale iba tie, ktoré pracovníci súdu previedli do elektronickej podoby naskenovaním. Najmä v prípade starších spisov teda častokrát dochádza k tomu, že i keď je spis formálne vedený elektronicky, nie sú v ňom naskenované všetky dokumenty, ktoré sú tvoria listinný súdny spis. To možno považovať za negatívum elektronického súdneho spisu, najmä v starších veciach.

Takéto rozdiely pripustilo aj ministerstvo spravodlivosti, keď uviedlo, že hromadné skenovanie starých spisov  na súdoch nie je úplne dobre možné, vzhľadom na vysokú administratívnu záťaž.

Na základe žiadosti účastníka konania je možné po jej schválení zákonným sudcom naskenovať aj starý spis a poskytnúť ho k nahliadnutiu účastníkovi konania. Ak už používateľ určitý spis sprístupnený má, ale chýbajú v ňom doklady, ktoré sú súčasťou papierového spisu, cez web sa dá požiadať o ich naskenovanie. Ale aj o tom rozhoduje konkrétny pracovník a proces trvá aj niekoľko pracovných dní.

Okresný súd v Banskej Bystrici vedie povinné elektronické spisy pre platobné rozkazy vydané v rámci takzvaného upomínacieho konania, ktoré je kompletne elektronické.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie