Prejsť na obsah

ESĽP rozhodol v prípade Verčimák proti Slovenskej republike v prospech Slovenskej republiky

ESĽP zverejnil 19. októbra 2023 rozhodnutie v prípade Verčimák proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zneužitia práva podať sťažnosť.

Foto: pixabay.com

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil 19. októbra 2023 rozhodnutie v prípade Verčimák proti Slovenskej republike, ktorým vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú z dôvodu zneužitia práva podať sťažnosť.

Sťažovateľ sa sťažoval na porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Dotknuté civilné konanie sa začalo v decembri 2010, keď sťažovateľ podal žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia. Rozhodnutím zo septembra 2011 bolo konanie prerušené do skončenia súvisiaceho konania, k čomu došlo v októbri 2015. V marci 2017 prvostupňový súd vyhovel návrhu strán opäť prerušiť konanie na 3 mesiace. V decembri 2018 bol vyhlásený rozsudok, proti ktorému sa obe strany odvolali. Odvolací súd vo februári 2021 potvrdil rozsudok v merite, avšak zrušil výrok o trovách a nové čiastkové rozhodnutie o trovách bolo prijaté prvostupňovým súdom v máji 2021. V septembri 2021 bol spis spolu s dovolaním žalovaného predložený najvyššiemu súdu. Sťažovateľ sa na dĺžku konania sťažoval aj na ústavnom súde, ktorý v máji 2021 prijal na ďalšie konanie iba časť sťažnosti týkajúcu sa dĺžky konania pred odvolacím súdom rozhodnutím z júla 2021 sťažnosti nevyhovel.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie