Prejsť na obsah

ESĽP: Späťvzatie žaloby ako dôvod nepriznania finančného odškodnenia za prieťahy

ESĽP vyhlásil rozsudok v prípade Sarkocy proti Slovenskej republike, v ktorom sťažovateľovi priznal náhradu škody a nemajetkovej ujmy aj v prípade, keď sťažovateľ zobral žalobu späť.

Foto: pixabay.com

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozsudok v prípade Sarkocy proti Slovenskej republike (č. 51334/21), v ktorom sa sťažovateľ sťažoval na dĺžku civilného súdneho konania. ESĽP konštatoval porušenie práva sťažovateľa na prejednanie veci v primeranej lehote, zaručeného článkom 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Dotknuté civilné konanie o sťažovateľovej žalobe na ochranu osobnosti sa začalo v júli 2014 na Okresnom súde Bratislava I. V septembri 2020 sa sťažovateľ obrátil na Ústavný súd Slovenskej republiky so sťažnosťou na porušenie svojho práva v dôsledku neprimeranej dĺžky konania. Krátko na to vzal svoju žalobu späť, na základe čoho bolo v októbri 2020 konanie zastavené. Sťažovateľ tvrdil, že vzhľadom na dĺžku konania stratila žaloba pre neho význam. Ústavný súd nálezom z apríla 2021 uznal, že dotknuté právo sťažovateľa bolo v napadnutom konaní porušené. Nevyhovel však sťažovateľovej požiadavke na priznanie finančného zadosťučinenia. Ústavný súd sa domnieval, že vzhľadom na nezáujem sťažovateľa viesť ďalej spor a jeho späťvzatie žaloby osem dní po podaní ústavnej sťažnosti bolo spravodlivé uzavrieť vec satisfakciou v podobe deklarovania porušenia práv bez priznania finančného odškodnenia. Sťažovateľ sa následne obrátil na ESĽP, pričom tvrdil, že zadosťučinenie poskytnuté ústavným súdom je nedostatočné.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie