Prejsť na obsah

ESĽP vyhlásil rozsudok v spore Maslák proti Slovenskej republike

ESĽP rozhodol o sťažnostiach v spore Maslák proti Slovenskej republike, v ktorých sťažovateľ namietal porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života odsúdeného.

Zdroj: pexels.com

Ministerstvo spravodlivosti SR informovalo, že ESĽP vyhlásil dňa 31.03.2022 rozsudok v prípade Maslák proti Slovenskej republike, v ktorom konštatoval porušenie práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života odsúdeného.

Rozsudok, ktorý ESĽP vyhlásil, sa týkal spojeného konania, v ktorom bolo rozhodnuté o deviatich sťažnostiach sťažovateľa. Sťažovateľ sa vo svojich sťažnostiach sťažoval na umiestnenie v oddiele s bezpečnostným režimom z preventívno-bezpečnostných dôvodov a na jeho pretrvávajúce držanie a podmienky v tomto oddiele v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody v Leopoldove, v Ilave a v Banskej Bystrici-Kráľovej, celkovo od júna 2015 až do júla 2018. Ďalej sa sťažoval na obmedzenie jeho práva na návštevy a na nedostatok súdneho prieskumu týchto opatrení. Odvolával sa na články 3, 6, 8 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré zakotvujú zákaz zlého zaobchádzania, právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, právo na prístup k súdu a právo na účinný vnútroštátny prostriedok nápravy.

Sťažovateľove umiestnenie v oddiele s bezpečnostným režimom bol počas celej doby realizované na podklade § 81 ods. 2 písm. a) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody. Väzenské orgány sa v tomto prípade odvolávali na jeho predchádzajúce odsúdenie a trestné stíhanie za činy, ktoré mal spáchať v minulosti. Poukazovali tiež na osobnostné črty sťažovateľa.

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie