Prejsť na obsah

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania

ESĽP vyhlásil rozhodnutie v prípade neprimeranej dĺžky súdneho konania, kedy vysporiadanie BSM trvalo od júla 2009 do júla 2020.

Zdroj: pexels.com

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) vyhlásil rozhodnutie v prípade Vassová proti Slovenskej republike, v ktorom sa sťažovateľka sťažovala na porušenie práva na prejedanie veci v primeranej lehote. ESĽP rozhodol v prospech Slovenskej republiky a vyhlásil sťažnosť za neprijateľnú.

Obsah (zobrazíte rozkliknutím):

  1. Predmet sporu
  2. Výška finančného zadosťučinenia ako formálna požiadavka v konaní pred Ústavným súdom

Predmet sporu

Sťažovateľka sa na základe článku 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd sťažovala na porušenie práva na prejednanie veci v primeranej lehote v dôsledku neprimeranej dĺžky občianskoprávneho konania vo veci vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vedeného Okresným súdom Dunajská Streda a Krajským súdom v Trnave. Konanie prebiehalo od júla 2009 do júla 2020.

Sťažovateľka sa v tejto súvislosti obrátila aj na Ústavný súd Slovenskej republiky, ktorý nálezom z februára 2020 vyhovel časti sťažnosti týkajúcej sa postupu okresného súdu a konštatoval porušenie sťažovateľkinho práva, avšak nepriznal sťažovateľke žiadne finančné zadosťučinenie. Zdôvodnil to tým, že sťažovateľka neuviedla výšku primeraného finančného zadosťučinenia, ktorej sa domáha a ponechala ju na úvahu ústavného súdu. Sťažnosť v časti týkajúcej sa postupu krajského súdu ústavný súd odmietol.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie