Prejsť na obsah

Fakultatívne a obligatórne dôvody pozastavenia výkonu advokácie

Za akých podmienok môže a za akých podmienok musí Slovenská advokátska komora pozastaviť výkon funkcie advokáta? Čo vlastne takéto pozastavenie výkonu advokácie v praxi pre advokáta znamená?

Zdroj: pexels.com

Za akých podmienok môže a za akých podmienok musí Slovenská advokátska komora pozastaviť výkon funkcie advokáta? Čo vlastne takéto pozastavenie výkonu advokácie v praxi pre advokáta znamená?

Obsah (zobrazíte rozkliknutím)

  1. Obligatórne dôvody pozastavenia výkonu advokácie
  2. Fakultatívne dôvody pozastavenia výkonu advokácie
  3. Následky pozastavenia výkonu advokácie

V médiách sa stretávame s názorom, podľa ktorého Slovenská advokátska komora zasiahla proti advokátom pozastavením výkonu advokácie. Média pritom často nerozlišujú to, či ide o fakultatívne alebo obligatórne pozastavenie výkonu advokácie. Tento článok nemá za cieľ hodnotiť dôvody, pre ktoré je niektorým advokátom pozastavený výkon advokácie, ale má za cieľ rozlíšiť dôvody, kedy je na rozhodnutí Slovenskej advokátskej komory či výkon advokácie pozastaví, a kedy komora obligatórne pozastaviť výkon advokácie musí (bez ohľadu na jej názor).

Dôvody pozastavenia výkonu advokácie sú taxatívne vymenované v § 8 zákona o advokácii. Zákon o advokácii pritom rozlišuje medzi obligatórnymi dôvodmi pozastavenia výkonu advokácie (§ 8 ods. 1 zákona o advokácii) a fakultatívnymi dôvodmi pozastavenia výkonu advokácie (§ 8 ods. 2 a 3 zákona o advokácii).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie