Prejsť na obsah

Inštitút neodkladného opatrenia a jeho nadužívanie na úkor iných spôsobov ochrany oprávnených záujmov jednotlivca

Hoci zákonodarca v CSP stanovil zásadu subsidiarity neodkladného opatrenia, realita je v tomto prípade dosť odlišná od teórie. Článok sa zaoberá problematikou nadužívania neodkladného opatrenia.

Foto: pixabay.com

Najnovšie