Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Dôvody hodné osobitného zreteľa pre nezrušenie a nevyporiadanie spoluvlastníctva podľa § 142 ods. 2 OZ

Najnovšie