Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Neprípustnosť obnovy konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov

Najnovšie