Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Rozpor dojednania príliš nízkej kúpnej ceny (laesio enormis) s dobrými mravmi

Najnovšie