Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Čerpanie dovolenky zamestnanca ako dôvod na odpustenie zmeškania lehoty

Je možné dovolenku povereného zamestnanca považovať za ospravedlniteľný dôvod zmeškania lehoty na zaplatenie súdneho poplatku? Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k tejto otázke.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Správny súdny poriadok ospravedlniteľný dôvod nedefinuje, avšak možno ustáliť, že sa jedná o objektívne závažné dôvody na strane žiadateľa o odpustenie zmeškanej lehoty, ktoré treba posudzovať osobitne podľa okolností konkrétneho prípadu. Môže ísť napríklad o nehodu, úraz, živelnú pohromu, závažné rodinné komplikácie, náhle ochorenie, s tou podmienkou, že ich dôsledkom bolo vylúčenie účastníka konania z možnosti urobiť úkon.
  2. Ak poverený zamestnanec poplatníka, ktorým je obchodná spoločnosť, čerpá v čase plynutia lehoty na úhradu súdneho poplatku dovolenku, nejde o nepredvídateľnú okolnosť, na ktorú by sa spoločnosť nevedela pripraviť a zabezpečiť pre prípad neprítomnosti zamestnanca povereného agendou úhrad poplatkov na pracovisku alternatívne plnenie týchto povinností tak, aby spoločnosť nečelila negatívnym následkom spojených s ich omeškanou úhradou.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie