Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Darovanie a BSM

Ak ide o dar v zmysle ustanovenia § 143 OZ musia byť splnené náležitosti darovacej zmluvy v zmysle ustanovenia § 407 OZ (teraz § 628 OZ – pozn. autora), predovšetkým predpísaná forma.

Foto: pixabay.com

Najnovšie