Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Disciplinárne konanie po zániku notárskeho úradu

Najvyšší správny súd sa vyjadril k otázke možnosti pokračovania v disciplinárnom konaní voči notárovi aj po zániku notárskeho úradu.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Disciplinárne konanie nemôže byť vedené proti osobe, u ktorej došlo k zániku výkonu notárskeho úradu. V opačnom prípade by sa totiž už nejednalo o disciplinárne konanie vedené proti notárovi ale o osobitné správne (súdne) trestanie.  Per analogiam iuris je preto možné dôjsť k záveru, že zánik výkonu notárskeho úradu podľa § 14 ods. 1 písm. d) Notárskeho poriadku je obligatórnym dôvodom zastavenia disciplinárneho konania, hoci disciplinárny súdny poriadok takýto dôvod v § 26 ods. 1 výslovne neupravuje
  2. Zánik výkonu notárskeho úradu kvôli uplynutiu kalendárneho roka, v ktorom notár dovŕšil vek 67 rokov v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) Notárskeho poriadku, predstavuje dôvod zastavenia disciplinárneho konania podľa § 26 disciplinárneho súdneho poriadku per analogiam, keďže došlo k zániku právomoci disciplinárneho senátu rozhodovať o disciplinárnom návrhu podanom proti disciplinárne obvinenej.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie