Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl ako tzv. trestné obvinenie v zmysle Dohovoru

Najvyšší správny súd SR sa zaoberal otázkou, či je možné na disciplinárne priestupky študentov hľadieť ako na tzv. trestné obvinenie.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Pokiaľ ide o disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl prvé z tzv. engelovských kritérií nie je naplnené, nakoľko ich slovenská právna úprava nepovažuje/neoznačuje za trestné činy.
  2. Posúdenie disciplinárnych priestupkov študentov vysokých škôl ako deliktov trestného charakteru na účely Dohovoru nie je splnené ani vo vzťahu k druhému engelovskému kritériu, ktoré je zamerané na povahu deliktu, keďže adresátmi relevantných noriem upravujúcich disciplinárnu zodpovednosť za disciplinárne priestupky študentov vysokých škôl sú len osoby s osobitým právnym postavením - študenti vysokých škôl.
  3. Pre závažnosť následkov spojených s uložením disciplinárneho opatrenia - vylúčenie zo štúdia (ktoré v tomto zmysle predstavuje uplatnenie nástroja,,ultima ratio“) je potrebné konštatovať, že tretie engelovské kritérium pre posudzovanie aplikovateľnosti čl. 6 Dohovoru na disciplinárne priestupky študentov VŠ je vo vzťahu k tomuto disciplinárnemu opatreniu naplnené.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie