Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Evidencia práce vedená zamestnávateľom

Podľa názoru Najvyššieho správneho súdu, z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali prestávku na odpočinok a jedenie.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Ustanovenie § 99 Zákonníka práce je teda nutné vykladať tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonával prácu alebo mal nariadenú alebo dohodnutú pracovnú pohotovosť. Začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec vykonáva prácu znamená osobitný časový úsek pracovného času, osobitný časový úsek práce nadčas, osobitný časový úsek nočnej práce atď., keďže evidenciu týchto je zamestnávateľ v zmysle § 99 Zákonníka práce povinný viesť.
  2. Ustanovenie § 99 Zákonníka práce necháva na vôli zamestnávateľa, akým spôsobom bude uskutočňovať evidenciu pracovného času zamestnancov. V zmysle § 91 ods. 5 Zákonníka práce sa prestávky na odpočinok a jedenie nezapočítavajú do pracovného času. Z uvedeného vyplýva, že z evidencie pracovného času zamestnancov musí byť zrejmé, kedy si jednotliví zamestnanci čerpali prestávku na odpočinok a jedenie. Aj v tomto sa odvolací súd stotožnil so záverom súdu prvého stupňa, že z evidencie pracovného času, ako to uviedol žalobca nie je zrejmé a táto nie je vedená tak, aby bol zaznamenaná začiatok a koniec časového úseku, v ktorom zamestnanec prácu vykonával.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie