Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Kamerové monitorovanie porady obhajcu s klientom

Sústavné a opakované umiestňovanie sťažovateľa do miestnosti monitorovanej kamerou pri jeho poradách s obhajcami si žiada hodnoverné a dostatočné preskúmanie konkrétnych dôvodov použitia posudzovaného opatrenia a posúdenie proporcionality z hľadiska rešpektovania základných práv a slobôd.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Kamerové monitorovanie porád osoby obvinenej či odsúdenej so svojím obhajcom v miestnostiach na to vyhradených, pokiaľ sa nevyhotovuje žiaden zvukový či video-zvukový záznam a pokiaľ nie je kamera vybavená mikrofónmi či možnosťou priblíženia obrazovky, môže byť nevyhnutne príležitostne využívané, aby sa zaistila bezpečnosť v priestoroch daného ústavu, avšak primeraným spôsobom, s náležitým rešpektom k právu na súkromie osoby, ktorej sa to týka a pri dodržaní požiadavky na dostatočné odôvodnenie tohto opatrenia pri posúdení proporcionality z hľadiska práva na súkromie v zmysle čl. 8 ods. 2 dohovoru.
  2. Sústavné a opakované umiestňovanie sťažovateľa do miestnosti monitorovanej kamerou pri jeho poradách s obhajcami si nevyhnutne žiada zo strany prokuratúry (pri vybavovaní podnetu ako prostriedku nápravy) hodnoverné a dostatočné preskúmanie konkrétnych dôvodov použitia posudzovaného obmedzujúceho opatrenia, posúdenie proporcionality z hľadiska rešpektovania základných práv a slobôd dotknutej osoby a odôvodnenie záverov pri vybavovaní podnetu. Plošné odobrenie postupu väzenských orgánov obmedzené len na konštatovanie, že postup je v súlade so zákonom, a to bez preskúmania proporcionality zásahu do práv dotknutej osoby, prípadne neúplnosť záverov prokuratúry týkajúcich sa primeranosti z hľadiska zásahu do základných práv a slobôd plne opodstatňuje vyslovenie porušenia práva na inú právnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy a tomu zodpovedajúce uplatnenie kasačnej právomoci zo strany ústavného súdu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie