Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Konanie vo veci ochrany verejného záujmu

Ústavodarca upravením a zdôraznením právnych inštitútov reflektoval princíp uplatňovaný v „štandardných“ procesoch, aby rozhodnutia orgánov verejnej moci majúcich právomoc rozhodovať boli založené na správnom a dostatočne zistenom skutkovom stave veci.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právna veta

Ústavodarca upravením a zdôraznením (v rámci konania vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov) právnych inštitútov, napr. dokazovania, riadneho zisťovania stavu veci, povinnosti podnecovateľa riadne odôvodniť podnet, zároveň reflektoval princíp uplatňovaný v „štandardných“ procesoch, aby rozhodnutia orgánov verejnej moci (v tomto prípade obecného zastupiteľstva) majúcich právomoc rozhodovať v konaní o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach fyzických osôb (v tomto prípade verejných funkcionárov) a právnických osôb boli založené na správnom a v dostatočnom rozsahu zistenom skutkovom stave veci.

Obecné zastupiteľstvo neučinilo zadosť svojej povinnosti riadne a úplne zistiť skutkový stav veci, keď sa podaním navrhovateľa odmietlo zaoberať a neumožnilo mu ani predniesť svoje argumenty na svojom zasadnutí.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie