Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Konanie za družstvo v pracovnoprávnych vzťahoch

Najvyšší súd SR vo svojom rozhodnutí posudzoval formálne náležitosti okamžitého skončenia pracovného pomeru v družstve, t. j. kto je oprávnený podpísať okamžité skončenie pracovného pomeru.

Foto: pexels.com

Právne vety

  1. Ak podľa § 9 ods. 1 ZP v pracovnoprávnych vzťahoch robí právne úkony za zamestnávateľa, ktorý je právnická osoba, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu bolo v danom prípade nevyhnutné na spôsob konania týchto právnických osôb navonok aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka.
  2. V prípade družstva je štatutárnym orgánom jeho predstavenstvo, za ktoré koná navonok jeho predseda alebo podpredseda, ak zo stanov nevyplýva niečo iné. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. V zmysle uvedeného teda predstavenstvo družstva ako štatutárny orgán zamestnávateľa nemusí robiť právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch navonok ako kolektívny orgán, teda uznesením väčšiny členov predstavenstva, ale robiť právne úkony môže predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  3. Ak však stanovy družstva určujú, že za družstvo nemôžu robiť právne úkony členovia štatutárneho orgánu samostatne, ale že navonok, t. j. voči tretím osobám, majú konať spoločne dvaja členovia predstavenstva, treba túto skutočnosť rešpektovať aj pri posudzovaní platnosti konania družstva v pracovnoprávnych vzťahoch.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie