Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Maximálna dĺžka pozastavenia výkonu funkcie sudcu

Najvyšší správny súd SR dal odpoveď na otázku, ako je obmedzená maximálna dĺžka pozastavenia výkonu funkcie sudcu.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Dĺžka dočasného pozastavenia je obmedzená iba v prípade, ak o dočasnom pozastavení rozhodla súdna rada, a to na 12 mesiacov (§ 22a zákona o sudcoch). Uvedené sa však nevzťahuje na dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu disciplinárnym senátom, ktorý o dočasnom pozastavení rozhoduje ako nezávislý súd, v rámci disciplinárneho konania a z iných dôvodov ako súdna rada. Ak o dočasnom pozastavení rozhoduje disciplinárny senát, zákon výslovne stanovuje, že pozastavenie môže trvať až do právoplatného skončenia disciplinárneho konania (§ 22 ods. 1 zákona o sudcoch).
  2. Hoci právne predpisy nestanovujú maximálnu dĺžku dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu, disciplinárny senát poukazuje na to, že dočasné pozastavenie výkonu funkcie sudcu môže byť s ohľadom na jeho dĺžku dôvodné iba v tom prípade, ak príslušný disciplinárny senát v konaní vo veci samej koná efektívne, sústredene a bez prieťahov. Inak povedané, ak by bolo konanie disciplinárneho senátu o disciplinárnom návrhu poznačené neefektívnym konaním a v dôsledku pochybení disciplinárneho senátu by sa predlžovalo, mohlo by to priamo ovplyvniť udržateľnosť dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudcu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie