Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Možnosť podať správnu žalobu nespôsobuje odklad povinnosti zaplatiť sankciu (daňová agenda)

Najvyšší správny súd SR konštatuje, že sankcionovať právoplatné rozhodnutie je možné aj v prípade, pokiaľ o správnej žalobe voči takémuto rozhodnutiu nebolo ešte súdom rozhodnuté.

Zdroj: pixabay.com

Právna veta:

Osobu (sťažovateľa) bolo možné sankcionovať (aj) v prípade, ak právoplatné rozhodnutie, ktoré bolo podkladom pre sankcionovanie sťažovateľa, ešte môže byť predmetom súdneho prieskumu v správnom súdnictve ako i pokiaľ o prípadnej správnej žalobe voči takémuto rozhodnutiu nebolo ku dňu vydania rozhodnutia o uložení sankcie správnym súdom právoplatne rozhodnuté. Podstatným je, či toto rozhodnutie bolo právoplatným (§ 63 ods. 9 Daňového poriadku). Tento právny názor kasačného súdu vyplýva najmä zo skutočnosti, že podanie správnej žaloby v správnom súdnictve v zásade nemá odkladný účinok (§ 237 ods. 1 SSP).

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie