Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Možnosť uzavrieť dohodu o urovnaní vo vzťahu k nároku, ktorý už bol judikovaný súdom

Dohodou o urovnaní si účastníci môžu urovnať akékoľvek záväzky a im zodpovedajúce práva a povinnosti medzi nimi sporné alebo pochybné, ktorými sú oprávnení disponovať. Môžu si však strany upraviť aj vzťahy vyplývajúce z nároku, ktorý bol judikovaný?

Zdroj: pexels.com

Právna veta

Dohodou o urovnaní si účastníci môžu urovnať akékoľvek záväzky a im zodpovedajúce práva a povinnosti medzi nimi sporné alebo pochybné, ktorými sú oprávnení disponovať. Zákon nevylučuje, aby predmetom dohody o urovnaní bol aj vzťah, o ktorom bolo už súdom právoplatne rozhodnuté. Teda, dohodou o urovnaní, uzavretou podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka, je možné nahradiť aj záväzok, o ktorom sa predtým právoplatne rozhodlo v súdnom konaní, pretože uzavretie dohody o urovnaní, ktorou sa odstraňuje spornosť alebo pochybnosť judikovaného práva alebo povinnosti, zákon nevylučuje.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie