Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Neskoré zverejnenie dražobnej vyhlášky v obchodnom vestníku ako porušenie povinnosti exekútora

Podľa rozhodnutia Najvyššieho správneho súdu SR musí exekútor postupovať tak, aby dražobná vyhláška bola zverejnená najneskôr 30 dní pred dňom konania dražby bez ohľadu na to, kedy bola dražobná vyhláška zaslaná na zverejnenie.

Foto: pexels.com

Právna veta

Ustanovenie § 140 Exekučného poriadku je vcelku jednoznačne koncipované ako „výsledkové“ a teda vyplýva z neho povinnosť exekútora určiť termín dražby tak, aby nepripadol na skorší ako tridsiaty deň od posledného dňa lehoty určenej osobitným predpisom na uverejňovanie údajov v Obchodnom vestníku. Bolo teda povinnosťou súdneho exekútora zabezpečiť zverejnenie dražobnej vyhlášky tak, aby bola uvedená lehota zachovaná. Pokiaľ táto lehota zachovaná nebola [teda pokiaľ došlo (hoci aj z dôvodov mimo sféry vplyvu súdneho exekútora) k neskoršiemu zverejneniu v Obchodnom vestníku] mal disciplinárne obvinený súdny exekútor predmetnú dražbu zrušiť a určiť nový termín tak, aby bola naplnená uvedená podmienka stanovená ustanovením § 140 Exekučného poriadku.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie