Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Nesprávne poradie zvolených kandidátov a nezákonnosť volieb

Právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.1 zákona o ústavnom súde sa podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Voľby môžu byť v zmysle judikatúry ústavného súdu (a tiež podľa teórie ústavného práva) spochybnené v zásade troma spôsobmi, a to tým, že došlo k volebnej chybe (napríklad nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), k volebnému deliktu (úmyselné nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu) alebo k neprípustnému ovplyvňovaniu hlasovania [oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane (uznesenie sp. zn. PL. ÚS 98/07 z 3.júla 2008)]
  2. Právomoc ústavného súdu zrušiť výsledok volieb alebo vyhlásiť voľby za neplatné podľa § 63 ods.1 zákona o ústavnom súde sa podľa stabilizovanej judikatúry ústavného súdu uplatní len vtedy, ak k porušeniu zákona dôjde spôsobom ovplyvňujúcim slobodnú súťaž politických síl v demokratickej spoločnosti. Na uplatnenie tohto oprávnenia ústavného súdu sa však vyžaduje hrubé alebo závažné porušenia, prípadne opätovné porušenie zákonov upravujúcich prípravu a priebeh volieb (PL.ÚS. 19/94, PL.ÚS 5/03, PL.ÚS 87/07)
  3. Posunutie poradia poslancov mestského zastupiteľstva však nemá vplyv na výkon funkcie poslanca v zastupiteľstve.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie