Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Neúčasť na pojednávaní zo zdravotných dôvodov a právo na spravodlivý proces

Najvyšší súd SR sa vo svojej rozhodovacej činnosti zaoberal otázkou práva na spravodlivý proces v prípade, ak sa účastník konania nemôže zúčastniť na pojednávaní zo zdravotných dôvodov.

Foto: pexels.com

Právne vety

  1. Od strany možno vždy spravodlivo požadovať, aby sa nechala zastupovať inou osobou, ak k odročeniu pojednávania prišlo v dôsledku jej nepriaznivého zdravotného stavu. Uvedené vychádza priamo zo znenia ustanovenia § 183 ods. 2 veta druhá CSP, podľa ktorého od strany možno vždy spravodlivo žiadať, aby sa dala na ďalšom pojednávaní zastúpiť inou osobou, ak k odročeniu pojednávania došlo z dôvodu jej nepriaznivého zdravotného stavu.
  2. Podmienka prípustnosti dovolania nie je splnená v prípade, že sa účastníkovi odňala možnosť konať pred súdom len pre časť konania do takej miery, že účastník následne mohol uplatniť svoj vplyv na výsledok konania napr. tým, že mohol podať proti rozsudku, ktorý mu bol riadne doručený, odvolanie (R 39/1993).
  3. Niet dôvodu, aby tento právny záver neplatil aj za účinnosti Civilného sporového poriadku. V konaní pred súdom je právo na spravodlivý proces výsledkové, to znamená, že mu musí zodpovedať proces ako celok a skutočnosť, či napadnuté konanie ako celok bude spravodlivé, závisí od pokračujúceho konania a rozhodnutia všeobecných súdov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie