Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Neúčelnosť a nehospodárnosť trov – advokát z iného okresu

Neúčelnosť a nehospodárnosť rozhodnutia sťažovateľa však nemožno vyvodiť z toho, že sťažovateľ sa dal zastúpiť advokátom z vedľajšieho, pár desiatok kilometrov vzdialeného okresného mesta.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Neúčelnosť a nehospodárnosť rozhodnutia sťažovateľa však nemožno vyvodiť z toho, že sťažovateľ sa dal zastúpiť advokátom z vedľajšieho, pár desiatok kilometrov vzdialeného okresného mesta. Podľa § 89 CSP má strana sporu právo zvoliť si advokáta na základe vlastnej úvahy. V tom, že sťažovateľ si zvolil advokáta z vedľajšieho okresného mesta, nemožno identifikovať to, že by pri tomto rozhodnutí konal neúčelne alebo nehospodárne, keďže náhrada cestovného a straty času tvorí len jednu zo zložiek náhrady trov právneho zastúpenia. Nemožno od strany konania očakávať to, že za hospodárne a účelné bude považované také jej rozhodnutie, ktoré bude spočívať vo voľbe advokáta z miesta sídla okresného súdu, na ktorom sa koná o jeho žalobe.
  2. Z rozhodnutia sťažovateľa dať sa zastúpiť advokátmi z blízkych okresných miest nemožno vyvodiť, že by jeho rozhodnutie bolo neúčelné alebo nehospodárne. Takýto prístup by znižoval akúkoľvek mobilitu na trhu poskytovania právnych služieb v prostrední pár desiatok kilometrov vzdialených miest, v ktorých sú sídla okresných súdov.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie