Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Obligatórnosť náhrady za zriadenie vecného bremena súdom

Najvyšší súd SR sa v nasledujúcom rozhodnutí zaoberal otázkou obligatórnosti náhrady za zriadenie vecného bremena, ako aj otázkou spôsobu určenia jej výšky.

Zdroj: pexels.com

Právne vety

  1. Vecné bremeno podľa § 151o ods. 3 Občianskeho zákonníka zriadi súd len za primeranú náhradu.
  2. Ide o vzájomne podmienený vzťah, čo musí vyplývať z výroku súdneho rozhodnutia, a to aj v prípade, že sa takej náhrady nikto v spore nedomáhal. Vzájomná podmienenosť je dôsledkom aplikácie článku 20 ods. 4 v spojení s článkom 152 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky súdmi Slovenskej republiky.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie