Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Oboznamovanie sa sudcu s právnymi predpismi ako dôvod na prieťahy v konaní

Možno prieťahy v konaní zo strany súdu ospravedlniť potrebou sudcu oboznámiť sa s právnymi predpismi? Najvyšší správny súd SR sa vyjadril k tejto otázke.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Nemožno ako dôvod, ktorý jej (sudkyni, pozn. autora) bránil vybavovať pridelené veci, uznať jej potrebu zapracovať sa do nových procesných kódexov. Civilný sporový poriadok a Civilný mimosporový poriadok
  2. Znalosť platného a účinného práva je nevyhnutným predpokladom výkonu funkcie sudcu, nie súčasťou jej výkonu, a preto oboznamovanie sa s ním nemôže ísť na úkor vybavovania pridelených vecí.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie