Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Oddlženie a náhrada škody spôsobená Sociálnej poisťovni

Najvyšší správny súd sa v rozhodovanej veci venoval otázke nedotknuteľnosti pohľadávok v konkurznom konaní a viazanosti Sociálnej poisťovne rozsudkom súdu v trestnom konaní.

Zdroj: pexels.com

Právne vety:

Podľa § 166c ods. 1 písm. d)  zákona (č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií pozn. autora) je oddlžením nedotknutá okrem iného pohľadávka zo zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselným konaním. Pohľadávka žalovanej v prerokúvanej veci vznikla v dôsledku úmyselného konania žalobcu. To, že konanie žalobcu bolo úmyselné, vyplýva z rozsudku (Špecializovaného trestného súdu,) ktorým bol odsúdený za trestný čin (vraždy), ktorý predpokladá úmyselné zavinenie.

Organizačná zložka (Sociálnej poisťovne pozn. autora) je viazaná okrem iného rozsudkom trestného súdu o tom, že bol spáchaný trestný čin, ako aj o tom, kto ho spáchal. Rovnako je však viazaná aj tým, ako tento skutok právne kvalifikoval trestný súd v rozsudku, teda vrátane formy zavinenia predpokladanej Trestným zákonom.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie