Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Odmena konateľa

Konateľ po celú dobu trvania svojej funkcie plní svoje povinnosti voči obchodnej spoločnosti nepretržite a výška jeho odmeny nemôže byť podmienená minimálnym alebo maximálnym časovým ohraničením doby, po ktorú si ich má plniť.

Ilustračné foto: pixabay.com

Právna veta

  1. .... úvaha o tom, v akom rozsahu konateľ plní svoje povinnosti, sa nemôže odvíjať od časového vymedzenia trvania plnenia týchto povinností obdobne, ako je to v pracovnom práve. Konateľ po celú dobu trvania svojej funkcie plní svoje povinnosti voči obchodnej spoločnosti nepretržite a výška jeho odmeny nemôže byť podmienená minimálnym alebo maximálnym časovým ohraničením doby, po ktorú si ich má plniť.
  2. Konečný záver súdov nižších inštancií sa tak odvíjal od úvahy o opodstatnenosti žalobou uplatňovaného nároku vzhľadom na to, že žalobca vykonával svoju činnosť vo funkcii konateľa žalovaného, plnil si povinnosti, a teda bol štatutárnym zástupcom žalovaného, priamo za neho konal, a preto za výkon svojej činnosti má nárok na obvyklú odmenu, ktorej výška sa nemôže odvíjať od časového vymedzenia jej rozsahu. Nárok na odplatu za výkon funkcie konateľa nie je odvodená od času, ktorý daný konateľ venoval výkonu funkcie konateľa, ale od tej skutočnosti, že táto činnosť bola konateľom riadne vykonávaná, a tento záver považuje dovolací súd za správny.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie