Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Platnosť zmluvy ako právna otázka v konaní o dovolaní

Ústavný súd posudzoval otázku, či platnosť zmluvy môže byť posudzovaná ako právna otázka v konaní o dovolaní.

Foto: pixabay.com

Právna veta

Právnou otázkou, pri ktorej sa prvýkrát prejavuje výklad právnej normy, je posúdenie toho, či určitý skutkový stav možno podriadiť pod konkrétnu právnu normu. Vyhodnotenie skutkovo nesporných, hoc aj osobitých okolností uzavretia a obsahu zmluvy v nadväznosti na záver, či ide o platný právny úkon, je právnou otázkou. Odpovede na právne otázky sa totiž netvoria len formulovaním abstraktných právnych viet bez vzťahu na konkrétny skutkový stav, ale aj množstvom na seba nadväzujúcich odpovedí na právne posúdenie rôznych konkrétnych skutkových stavov z pohľadu relatívne neurčitých pojmov zákona. Právny obsah takýchto pojmov sa môže tvoriť len vo vzťahu ku konkrétnym skutočnostiam. Ak okresný a krajský súd pri nespornom skutkovom stave dospeli k tomu, že medzi stranami uzavretá zmluva je platná, je v civilnom procese zjavne mylná právna úvaha, podľa ktorej posúdenie platnosti zmluvy je skutkovou otázkou, ktorá nemôže byť predmetom dovolacieho konania. Odmietnutie dovolania na základe takejto predstavy pri výklade § 421 ods. 1 písm. b) Civilného sporového poriadku je v rozpore so základným právom na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie