Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Plynutie lehoty na podanie správnej žaloby – doručenie splnomocnencovi vs. oznámenie žalobcovi

Začína lehota na podanie správnej žaloby plynúť odo dňa doručenia oznámenia dotknutej osobe alebo už od momentu doručenia oznámenia jeho splnomocnencovi? Najvyšší správny súd SR sa vo svojom rozhodnutí zaoberal otázkou začiatku plynutia lehoty na podanie správnej žaloby.

Zdroj: pexels.com

Právna veta:

Na zhromaždení vlastníkov poľných pozemkov boli zvolení splnomocnenci na zastupovanie vlastníkov poľných pozemkov v takom rozsahu, z ktorého celkom zrejme vyplynulo, že boli splnomocnení aj vo vzťahu k doručeniu napadnutého opatrenia žalovaného. Keďže splnomocnenci v tomto smere zastupovali aj záujmy sťažovateľky, moment, kedy bolo týmto subjektom doručené napadnuté opatrenie je potrebné považovať za začiatok plynutia lehoty pre podanie správnej žaloby.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie