Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Plynutie subjektívnej premlčacej lehoty v konaní o prepustenie policajta

Najvyšší správny súd SR sa v nasledujúcom rozhodnutí zaoberal otázkou, ku ktorému okamihu je nutné skúmať začiatok plynutia subjektívnej premlčacej lehoty v konaní o prepustenie policajta.

Zdroj: pexels.com

Právna veta:

Nadriadeným na účely posudzovania plynutia subjektívnej lehoty podľa § 192 ods. 5 zákona o štátnej službe sa v uvedenom prípade rozumie generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva vnútra SR, ktorý je orgánom oprávneným rozhodnúť o prepustení policajta zo služobného pomeru podľa článku 3 ods. 2 písm. m) bod 2. nariadenia ministra vnútra SR č. 174/2010 o rozsahu pôsobnosti nadriadených vo veciach služobného pomeru v štátnej službe príslušníkov PZ (personálna pôsobnosť). Nakoľko generálny tajomník Služobného úradu je oprávnený rozhodovať o prepustení žalobcu zo služobného pomeru podľa § 192 ods. 1 písm. e) cit. zákona, subjektívna lehota v zmysle § 192 ods. 5 zákona o štátnej službe na vydanie rozhodnutia o prepustení zo služobného pomeru sa má skúmať u tejto osoby nadriadeného a začína mu plynúť po tom, čo je mu predložený návrh na prepustenie zo služobného pomeru spracovaný bezprostredne nadriadeným.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

Platba kartou

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba kartou

89

118.80€

Objednať
Zľava 26%

Ročné

Platba faktúrou

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie