Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Podanie trestného oznámenia ako občianskoprávny zásah do dobrej povesti

Najvyšší súd SR sa vo svojej rozhodovacej činnosti venoval otázke, či podanie trestného oznámenia môže predstavovať zásah do dobrej povesti.

Foto: pixabay.com

Právna veta

Nemožno vylúčiť, že nielen subjektívne právo, či dokonca zákonom uložená oznamovacia povinnosť môže byť zneužitá k nelegitímnemu účelu a realizovaná v občianskoprávnych vzťahoch, napríklad aj v rozpore s dobými mravmi, či šikanóznym spôsobom. Každý zásah treba súčasne vždy posudzovať v kontexte s okolnosťami, za ktorých k nemu došlo, a ďalej s prihliadnutím na funkciu, ktorú výkon dotknutých práv, resp. povinností, plní. Takéto vybočenie z medzí takto stanovených práv a povinností v súdnom konaní sa môže pretaviť do excesu, ktorý by mal v tomto prípade základ v krivom obvinení (§ 345 TZ). Aj keď je za postup štátnych orgánov zodpovedný štát, nie je vylúčená paralelná zodpovednosť súkromných osôb, ktorých jednanie viedlo k reakcii štátu.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie