Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Podmienky znovuotvorenia územného konania pre opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd vo svojom rozhodnuti bližšie definoval podmienky pre znovuotvorenie územného konania zo strany opomenutého účastníka.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Do stability (účastníkov územného konania pozn. autora)  možno zasiahnuť opätovným otvorením administratívneho konania pre opomenutého účastníka a jeho prípadné opravné prostriedky len za predpokladu spoľahlivého zistenia, že ide o osobu, ktorej bezpochyby postavenie účastníka územného konania patrilo, pretože je s ohľadom na okolnosti prípadu nanajvýš pravdepodobné, že táto osoba môže byť výsledkom územného konania bezprostredne dotknutá na svojich vlastníckych alebo užívacích právach a je zároveň zrejmé, ako sa tento zásah môže prejavovať.
  2. Treba prihliadať i na ochranu dobromyseľne nadobudnutých práv a legitímnych očakávaní spojených s právoplatným územným rozhodnutím. Preto pri rozhodovaní o tom, či sa administratívne konanie znova otvorí pre sťažovateľov a ich opravné prostriedky, musí byť s istým stupňom pravdepodobnosti osvedčené, že ochrana práv, ktorých sa sťažovatelia dovolávajú, skutočne môže mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia o umiestnení stavby, inými slovami že nemožno vylúčiť, že tvrdenia sťažovateľov povedú ku korekcii doposiaľ právoplatného územného rozhodnutia.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie