Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Podmienky znovuotvorenia územného konania pre opomenutého účastníka

Najvyšší správny súd vo svojom rozhodnuti bližšie definoval podmienky pre znovuotvorenie územného konania zo strany opomenutého účastníka.

Foto: pixabay.com

Právne vety

  1. Do stability (účastníkov územného konania pozn. autora)  možno zasiahnuť opätovným otvorením administratívneho konania pre opomenutého účastníka a jeho prípadné opravné prostriedky len za predpokladu spoľahlivého zistenia, že ide o osobu, ktorej bezpochyby postavenie účastníka územného konania patrilo, pretože je s ohľadom na okolnosti prípadu nanajvýš pravdepodobné, že táto osoba môže byť výsledkom územného konania bezprostredne dotknutá na svojich vlastníckych alebo užívacích právach a je zároveň zrejmé, ako sa tento zásah môže prejavovať.
  2. Treba prihliadať i na ochranu dobromyseľne nadobudnutých práv a legitímnych očakávaní spojených s právoplatným územným rozhodnutím. Preto pri rozhodovaní o tom, či sa administratívne konanie znova otvorí pre sťažovateľov a ich opravné prostriedky, musí byť s istým stupňom pravdepodobnosti osvedčené, že ochrana práv, ktorých sa sťažovatelia dovolávajú, skutočne môže mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia o umiestnení stavby, inými slovami že nemožno vylúčiť, že tvrdenia sťažovateľov povedú ku korekcii doposiaľ právoplatného územného rozhodnutia.

Tento článok je exkluzívnym obsahom pre predplatiteľov

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie