Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Podvod a uvádzanie katastrálneho odboru do omylu pri kúpnej zmluve vo forme notárskej zápisnice

Právny názor NS SR o (ne)možnosti uvedenia do omylu katastrálneho odboru pri kúpnej zmluvy spísanej vo forme notárskej zápisnice.

Zdroj: pexels.com

Právna veta

Ak je kúpna zmluva uzatvorená formou notárskej zápisnice, potom pracovníci katastrálneho orgá­nu nemôžu byť uvádzaní do omylu v zmysle znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., nakoľko v takýchto prípadoch nemajú právomoc preskúmavať zmluvu z toho hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti, či bol úkon urobený v predpísanej forme, prejavy vôle strán a podobne. Takúto kompetenciu má katastrálny úrad len v prípade, ak je zmluva o prevode nehnuteľnosti vyhotovená v inej forme ako je notárska zápisnica alebo autorizácia advokátom. (Upravené znenie právnej vety).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Mesačné

9,90

Objednať
Zľava 26%

Ročné

89

118.80€

Objednať

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie