Prejsť na obsah

JUDIKATÚRA: Podvod a uvádzanie katastrálneho odboru do omylu pri kúpnej zmluve vo forme notárskej zápisnice

Právny názor NS SR o (ne)možnosti uvedenia do omylu katastrálneho odboru pri kúpnej zmluvy spísanej vo forme notárskej zápisnice.

Zdroj: pexels.com

Právna veta

Ak je kúpna zmluva uzatvorená formou notárskej zápisnice, potom pracovníci katastrálneho orgá­nu nemôžu byť uvádzaní do omylu v zmysle znakov skutkovej podstaty trestného činu podvodu podľa § 221 ods. 1 Tr. zák., nakoľko v takýchto prípadoch nemajú právomoc preskúmavať zmluvu z toho hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti, či bol úkon urobený v predpísanej forme, prejavy vôle strán a podobne. Takúto kompetenciu má katastrálny úrad len v prípade, ak je zmluva o prevode nehnuteľnosti vyhotovená v inej forme ako je notárska zápisnica alebo autorizácia advokátom. (Upravené znenie právnej vety).

Tento článok je dostupný ZDARMA. Odomknete ho prihlásením sa

Vybrať predplatné

Už máte vytvorený účet? Prihlásiť sa

Najnovšie